OFERTA

Oferujemy usługi w kompleksowym lub wybranym zakresie (jako wykonawca lub podwykonawca):

1. Tworzenie koncepcji systemów oraz doradztwo
 • Ocena i weryfikacja sensowności projektowanych rozwiązań
 • Analiza potrzeb klienta
 • Dostosowanie rozwiązań do wymagań projektu
 • Optymalizacja założeń budżetowych w kontekście możliwości wykonania projektowanego zadania

2. Projektowanie systemów

 • Konsultacje międzybranżowe w celu uzyskania niezbędnych danych
 • Weryfikacja istniejących lub powstających projektów branżowych w zakresie możliwości wykonania projektu BMS/BAS/SMS
 • Wykonanie projektów koncepcyjnych, wykonawczych, zamiennych, uzupełniających oraz dokumentacji powykonawczych w pełnym zakresie

3. Doradztwo i nadzór inwestorski (GW)

 • Tworzenie kryteriów oceny porównawczej ofert
 • Tworzenie specyfikacji wymagań
 • Ocena i opiniowanie projektów
 • Analiza celowości stosowanych rozwiązań
 • Ocena stopnia realizacji projektu
 • Nadzór nad właściwym wykonaniem projektu
 • Opiniowanie i testowanie realizowanych rozwiązań
 • Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych (wsparcie techniczne)

4. Uruchomienia i wdrożenia systemów

 • Tworzenie oprogramowania sterowników i stacji roboczych
 • Tworzenie wizualizacji graficznej
 • Nadzór koordynacyjny nad ekipami w obiekcie
 • Kompletacja i dobór sprzętu wraz z oprogramowaniem
 • Szkolenia użytkowników i administratorów
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych (wsparcie techniczne)

5. Projektowanie i produkcja szaf zasilająco- sterowniczych

 • Projektowanie szaf
 • Koordynacja informacji niezbędnych do wykonania szaf
 • Produkcja szaf
 • Wstępne programowanie sterowników w szafach
 • Off-Site testy

6. Serwis

 • Inwentaryzacja istniejących systemów
 • Okresowe przeglądy techniczne
 • Gotowość do podjęcia działań serwisowych z gwarantowanym czasem reakcji
 • Naprawy i usprawnienia systemów
 • Raporty serwisowe
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny